057 42 33 51 info@gvbboezinge.be18
Voormiddag Namiddag
Maandag 8u25 tot 11u40 13u10 tot 15u55
Dinsdag 8u25 tot 11u40 13u10 tot 15u55
Woensdag 8u25 tot 11u15
Donderdag 8u25 tot 11u40 13u10 tot 15u55
Vrijdag 8u25 tot 11u40 13u10 tot 15u00

clockMogen we vragen uw kind op tijd naar school te sturen of te brengen, ook in de kleuterklas. Te laat komen stoort het klasgebeuren, ook in de kleuterschool! De tijd van de bewaarschool is reeds lang voorbij. De dagopening is belangrijk in de kleuterklas en het is heel leuk als dit ongestoord kan verlopen.

Om een rustige sfeer te creëren en stipt te kunnen beginnen is het niet aangewezen dat ouders helpen bij het jasje uittrekken e.d. (vanaf de tweede kleuterklas). Daarvoor is er de kleuterleidster. We danken U op voorhand.