057 42 33 51 info@gvbboezinge.be18

Download hier de pdf over ons medicatiebeleid.

Meer en meer wordt het medicijnen beleid van de school onder de loepe genomen.
De kerngedachte hierover is:” Toedienen van geneesmiddelen behoort niet tot de taak van de school.”.
Ouders dragen hier zelf een belangrijke verantwoordelijkheid; zo probeer je als ouder de medicijnen thuis zelf te geven, sturen ouders hun zieke kinderen best niet naar school in het belang van hun kind en van de medeleerlingen. Als ouder ga je ook verantwoord om met medicijngebruik bij uw kind.

Wat als uw kind toch medicijnen moet nemen tijdens de schooluren?


*)  Indien het gaat over medicijnen op voorschrift van de geneesheer vragen wij als school
dat u aan uw geneesheer vraagt om een medisch attest in te vullen. (Medicijnenattest)

We vragen u steeds de medicijnen rechtstreeks af te geven op school.


*)  Indien het medicijnen zijn die worden toegediend op verzoek van de ouders
(er werd geen arts geraadpleegd).
Als school vragen wij u om de medicijnen rechtstreeks af te geven op school en
we vragen u ook om het attest Medicijnenattest in te vullen en te ondertekenen.

Wat als uw kind ziek(ongeval) wordt tijdens de schooluren ?


De school geeft geen medicijnen.
De school zal eerst oordelen naar de ‘ernst’ van het ziek-zijn
De school zal de ouders, grootouders, de verantwoordelijke contacteren met de vraag om uw kind af te halen.
Indien dit niet lukt wordt de huisarts gecontacteerd. Bij voorkeur uw eigen huisarts.
Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten gebeld.